Tin cậy

LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 2.0

fanrhoyen
431.79MB
Tải về
Tải về 250k - 500k
Phiên bản 3.0.2 1 tuần trước

Mô tả của LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 2.0

Recommended for kids aged 5-11.

BATTLE THE STONE ARMY

The evil Monstrox and his Stone Army is attacking Knighton in search for the Forbidden Powers that will awaken an unspeakable force of darkness. Our NEXO KNIGHTS heroes must build and use their arsenal of NEXO Powers to rule the battlefield and save Knighton.

BUILD THE ULTIMATE COMBO POWER

There is only one way to stand a chance against the enemy’s Forbidden Powers – NEXO COMBO POWERS! By combing three single NEXO Powers you accomplish a unmatched COMBO POWER – a key to victory. Strategize and find the right powers to help build the strongest combo you can think of. Scan it into the game and see if you can beat the Forbidden Powers.

CONTROL THE NEW BATTLE SUITS

The tech-knights have new gear; collect blueprints for the Battle Suits so you can control them yourself in all-new missions.

HOW TO COLLECT NEXO POWERS

Use NEXO Scan to collect awesome battle skills in the real world.

The more NEXO Powers you collect, the more powerful you become.

Collect, battle and save Knighton!

LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 2.0 is free to play and offers no in-app purchases.

Compatible with: http://lego.com/devicecheck

For app support contact LEGO Consumer Service.

For contact details refer to http://service.lego.com/contactus

Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.

Read more on http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.

Đề xuất cho trẻ em trong độ tuổi 5-11.

BATTLE THE ARMY ĐÁ

Các Monstrox ác và quân đội Đá mình đang tấn công Knighton trong tìm kiếm cho Powers Forbidden rằng sẽ đánh thức một lực lượng không kể xiết của bóng tối. anh hùng NEXO KNIGHTS của chúng ta phải xây dựng và sử dụng kho vũ khí của họ NEXO Powers để cai trị chiến trường và tiết kiệm Knighton.

BUILD sức mạnh tối thượng COMBO

Chỉ có một cách để đứng một cơ hội chống lại Powers Forbidden của đối phương - QUYỀN HẠN NEXO COMBO! Bằng cách chải ba đơn NEXO Powers bạn hoàn thành một COMBO ĐIỆN chưa từng có - một chìa khóa để chiến thắng. Chiến thuật và tìm ra sức mạnh quyền giúp xây dựng các combo mạnh nhất bạn có thể nghĩ đến. Quét nó vào các trò chơi và xem bạn có thể đánh bại các cường quốc Forbidden.

SUITS BATTLE KIỂM SOÁT VIỆC MỚI

Các công nghệ hiệp sĩ có thiết bị mới; thu thập các bản thiết kế cho Suits Trận, do đó bạn có thể kiểm soát chúng mình trong hoàn toàn mới nhiệm vụ.

Cách thu thập QUYỀN HẠN NEXO

Sử dụng NEXO Scan để thu thập các kỹ năng chiến đấu tuyệt vời trong thế giới thực.

Càng NEXO Powers bạn thu thập, mạnh hơn bạn trở thành.

Thu thập, chiến đấu và lưu Knighton!

Hình LEGO® NEXO KNIGHTS ™: MERLOK 2.0 là miễn phí để chơi và không cung cấp tính năng mua trong ứng dụng.

Tương thích với: http://lego.com/devicecheck

Đối với ứng dụng liên hệ hỗ trợ Dịch vụ LEGO tiêu dùng.

Đối với chi tiết liên lạc tham khảo http://service.lego.com/contactus

chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải về ứng dụng này.

Tìm hiểu thêm về http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy và http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO và logo LEGO là thương hiệu của Tập đoàn LEGO. © 2017 Tập đoàn LEGO.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 2.0

4.48
266
5
203
4
12
3
38
2
2
1
11
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng fanrhoyen
Cửa hàng fanrhoyen 2 886

Tải về các ứng dụng tương tự trên LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 2.0

Thông tin APK về LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 2.0

Phiên bản APK 3.0.2
Khả năng tương thích Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên The LEGO Group


Tải về LEGO® NEXO KNIGHTS™: MERLOK 2.0 APK
Tải về